Logopedie Purmerend

Stacks Image 4

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken spieren die nodig zijn voor de ademing, de stem en de uitspraak onvoldoende. Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte (zoals multiple sclerose), ALS of een neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen zullen voornamelijk oudere mensen treffen, maar ook bij jongeren kan een dysartrie ontstaan.
De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door o.a. een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, en eentonig of nasaal (door de neus) spreken; meestal een combinatie hiervan. Ook kunnen er slikproblemen optreden.
Hoe kan een logopedist helpen?
Via de huisarts, neuroloog of revalidatie-arts wordt een patiënt naar een logopedist verwezen. De logopedist zal onderzoek doen naar het gevoel en het funktioneren van de spieren in het gezicht. Ook worden de stem en de verstaanbaarheid beoordeeld. De behandeling zal er op gericht zijn de verstaanbaarheid te verbeteren. De patiënt wordt geleerd optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden. Het spreken, dat voorheen gebeurde zonder er bij na te denken, zal veel energie kosten, want nu moet de patiënt bewust veel moeite doen om verstaanbaar te spreken.

Er worden adviezen gegeven aan de patiënt en zijn / haar directe omgeving. De resultaten van de behandeling zijn mede afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte of aandoening. Als blijkt dat de patiënt ook met logopedische behandeling niet tot verstaanbaar spreken komt, zal de logopedist met de patiënt een geschikt communicatiemiddel zoeken.
-terug naar informatie-