Logopedie Purmerend

Stacks Image 6

Revalidatie na plaatsing CI

Veel mensen met een ernstige slechthorendheid of doofheid hebben een probleem in het slakkenhuis, in het binnenoor. Hierdoor kunnen zij geluiden en spraak onvoldoende waarnemen. Gewone hoortoestellen maken het geluid harder. Dit verbetert echter niet altijd de geluidswaarneming en het verstaan van spraak.
Een cochleair implantaat (CI) zet geluiden om naar elektrische signalen, die rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Deze andere manier van horen vraagt om een intensieve begeleiding en revalidatie.
Een CI bestaat uit twee delen. Het implantaat zelf en de spraakprocessor. Het implantaat wordt operatief ingebracht in het bot achter de oorschelp. De spraakprocessor is een klein kastje of een oorhanger dat uitwendig wordt gedragen.
In feite is een CI een soort hoortoestel. Wat een doof of slechthorend persoon met een CI kan waarnemen, hangt van meerdere factoren af. Sommigen kunnen er omgevingsgeluiden mee waarnemen, anderen kunnen spraak verstaan in een rustige situatie (soms ook zonder de spreker aan te hoeven kijken).
Een CI, voor wie?
Een cochleair implantaat kan een geschikt hulpmiddel zijn voor dove of slechthorende mensen die met gewone hoortoestellen onvoldoende kunnen waarnemen. Wanneer u zich afvraagt of een CI voor u een meerwaarde zou kunnen zijn, kunt u zich aanmelden bij een van de CI-teams (zie onder meer informatie).
CI revalidatie
Enkele weken na de operatie wordt het CI aangesloten. De audioloog stelt het CI in en er volgt een intensieve begeleiding door het CI-team. Er is dan veel aandacht voor het opnieuw leren horen: opmerken van geluiden, herkennen van geluiden/spraak en verstaan van spraak. Daarnaast wordt er gekeken naar de sociaal emotionele aspecten, de omgeving van de patiënt, de communicatie.
Wat doet de logopedist?
De logopedist van een CI-team begeleidt kinderen en volwassenen met een CI. Tijdens de behandeling is er aandacht voor het omgaan met een CI, het opnieuw leren horen en het communiceren met de omgeving. Daarnaast adviseert de logopedist ouders, leerkrachten en andere logopedisten (in een vrije vestiging/onderwijs), die met de cliënt gaan werken.
Logopedisten die in een vrije vestiging of het onderwijs te maken hebben met kinderen of volwassenen met een CI, richten de behandeling op het leren horen, het gebruik van spraakafzien, de communicatie met de omgeving en articulatie. Daarnaast is er veel aandacht voor het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling bij kinderen. De logopedist zoekt of en hoe groot de spraak-taalachterstand is. Zij kijkt naar het taalbegrip en het uiten van de taal. De logopedische behandeling sluit aan bij het spraak-taalniveau van het kind.
Binnen onze praktijk wordt de aandacht gericht op volwassenen met een CI, waarbij het zwaartepunt van de behandeling ligt op het verbeteren van het spraakverstaan.
Meer informatie over revalidatie na CI
www.kentalis.nl
www.fodok.nl
www.LUMC.nl
-terug naar informatie-