Logopedie Purmerend

Logopedisten in Purmerend

Onze praktijk is lid van het samenwerkingsverband
Logopedisten in Purmerend
LIP bestaat uit logopedisten van vijf zelfstandig gevestigde praktijken in Purmerend met als werkgebied Waterland. Door een goede onderlinge samenwerking en het brede vlak van specialisaties kunnen wij alle vragen op het gebied van de logopedie deskundig behandelen. Zorgvraag en zorgaanbod worden zo optimaal op elkaar afgestemd. Zo leveren wij zichtbare en meetbare kwaliteit, doelmatige, efficiënte en toegankelijke zorg.
Met dit samenwerkingsverband willen wij o.a. zorgen dat de
eerstelijns logopedische zorg in Purmerend intact blijft d.m.v. het verstevigen van contacten en convenanten, het delen van kennis en vaardigheden, het opstellen van regionale protocollen en een juiste afstemming op de 0e en 2e lijn en scholen.
Zo vormen wij een dekkend netwerk voor alle logopedische hulpvragen en leeftijdsgroepen.

Leden van
LIP zijn:
  • Logopedie Purmerend, www.logopediepurmerend.nl
  • Logopediepraktijk Samsam, www.kinderpraktijksamsam.nl
  • Praktijk voor logopedie I. Smit-Smal, www.logopedie-en-stem.nl
  • Logopediepraktijk Wherestate, www.logopediewherestate.nl